Tiedotteemme

Terveys ja metsä: Terveysmetsä – opas. Mikä se on?

Terveys ja metsä: Terveysmetsä – opas. Mikä se on?

Terveysmetsä-opas valmiina ohjaamaan metsän saloihin ja hyvinvoinnin äärelle

Terveysmetsä on ministeriöhankkeessa kehitetty toimintamalli luonnon tutkittujen hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseen osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Toimintamallin keskiössä ovat ohjaut ja harjoitteita sisältävät luontoretkisarjat,joilla tuetaan terveyttä ja hyvinvointia sekä edistetään kuntoutumista. Retkiohjelman tavoitteena on syventää osallistujien luontoyhteyttä, oppia luonnosta, kokea ryhmän tukea, lisätä tietoisuutta luontoaltistuksen vaikutuksista, vahvistaa luonnon asemaa henkilökohtaisen elämänhallinnan ja -ilon lähteenä, lisätä keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta sekä tutustuttaa monipuolisesti kotiseudun luontopaikkoihin.

Terveysmetsä – toimintamallin arvot ovat elämänkunnioitus, ekologisuus, luottamuksellisuus, terveellisyys ja tutkimutieto.

Luonnossa oleskelulla eli luontoaltistuksella on lukuisia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Tutkimuksellisesti vahvinta näyttöä on psykologisista hyödyistä. Myös mikrobialtistuksen rooli on noussut viime vuosina voimakkaasti esiin. Terveyshyötyjen voidaan nähdä liittyvän etenkin sairauksien ehkäisyyn ja terveyden ylläpitoon.

Yksilö- ja ryhmämuotoisilla tapaamisilla hyödynnän myös toimintaterapia sekä Green Care osaamista ja tiimissämme on myös eräopas. Terveysmetsä-
toimintamalli on kehitetty alun perin terveyskeskuksen asiakkaiden tukihoidoksi mutta se sopii hyvin myös muille kohderyhmille kuten kuntoukseen, lapsille, nuorille, työryhmille, matkailijoille, vanhuksille ja erityisryhmille.

Tiedustelut

Tanja Niemimuukko
Toimintaterapeutti
Voimavarakeskeinen työnohjaaja
Green Care toimija
Terveysmetsä- opas
Äänimaljahoitaja
www.lappeenharju.fi
info@lappeenharju.fi
040 556 4158

Vastaavat artikkelit