Voimavarainen työnohjaus & toimintaterapia

Haluatko löytää työhösi ja toimintaasi uusia näkökulmia,tilaa,vaihtoehtoja tai ratkaisuja? Kaipaatko pysähdystä,pohdintaa ja työsi tarkastelua?

Voimavaraisessa työnohjauksessa tulet kuulluksi ja nähdyksi💚

Työnohjauksessa saat tilaa ja aikaa omalle ja yhdessä pohdinnalle ja sinulle täkeiden,työssä esille nousevien asioiden reflektiiviselle tarkastelulle.💚

Työnohjauksen avulla voit löytää itsestäsi aivan uusia voimavaroja sekä uusia toimintatapoja, näkökulmia, joiden avulla edetä työssä,kehittyä tai päästä jumiutuneesta tai tulehtuneesta tilanteesta eteenpäin.💚

Yhdessä tutkien,yhdessä ymmärtäen synnytämme uusia näkökulmia, ajattelua ja kumppanuutta.🫶 Onnistumisia tutkaillen ja keskittymällä hyvään luomme lisää hyvää ja voimavaraisuutta.💚

Teen yksilö- sekä ryhmätyönohjausta rauhoittavassa maaseudun ympäristössä mutta vain 10km Lpr: n keskustasta. Liikun tarvittaessa Luumäki-Imatra-Rautjärvi akselilla.🙂

Soita,Kysy lisää ja varaa👉👉

040 5564158
info@lappeenharju.fi

terveisin
Tanja Niemimuukko
Toimintaterapeutti
Voimavarakeskeinen työnohjaaja
Green Care toimija


Olen toimintaterapeutti  vuodesta 2004 ja käynyt myös Green Care koulutuksen ja voimavarakeskeisen työnohjaus koulutuksen. Minulla on 20 vuoden kokemus erilaisten ryhmien ohjaamisesta ja luontolähtöisten toimintojen käyttämisestä eri asiakasryhmissä. Olen ohjannut ja järjestänyt työyhteisöille Tyky ja Tyhy päiviä, koululaisille leirikouluja,luokkaretkiä ym. Green Care opintojen myötä maaseudun,metsän ja luonnon elementtien hyödyntäminen aivan ruokapöytään saakka on tullut entistä lähemmäksi. Ja nyt voin yhdistää Green Care menetelmiä ja harjoituksia myös työnohjauksessa.

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi v.2004 ja  työskennellyt tämän jälkeen aikuis neurologian puolella ja lasten ja nuorten toimintaterapiassa. Toimintaterapian ajatuksia ja malleja olen hyödyntänyt sopivissa kohdin myös yrittäjän työssäni eri asiakasryhmiä kohdatessani ja heille toimintoja suunnitellessani. Tällä hetkellä työskentelen oman yritykseni ohella alihankinnassa Coronaria terapiassa jonka kautta toimintaterapia asiakkaani tulevat.

Miksi voimavarainen työnohjaus toimii?

Voimavar.työnohjaus lähtee aina liikkeelle Sinun ja Teidän tarpeistanne ja tästä hetkestä,työnohjaus rakennetaan yhdessä. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa tulet kuulluksi.

Voimavarakeskeisen työnohjauksen peruskivet ovat dialogisuus,narratiivisuus,reflektiivisyys ja ratkaisukeskeisyys.

Dialogisuus

Dialogisuus on yhdessä ajattelemista ääneen. Yhdessä tutkimalla ja yhdessä ymmärtämällä synnytämme uusia näkökulmia,ajattelua ja kumppanuutta. Yhdessä ajatuksia työstäen työskentely on helpompaa,mukavampaa ja tuottavampaa.

Narratiivisuus

Meillä kaikilla on oma ”tarinamme”,jota elämme ja koemme todeksi. Muutosta syntyy,kun alamme kertoa monipuolisempia ja elämämme kannalta rakentavampia tarinoita.

Reflektiivisyys

Työnohjauksessa tarkastelemme tietoisesti omia ajatuksiamme,tunteitamme ja toimintaamme. Kun teemme näin yhdessä, huomaamme pian tilaa ja vaihtoehtoja elämässämme ja löydämme uusia näkökulmia työhömme.

Ratkaisukeskeisyys

Kaikesta löytyy jotain, mikä toimii. Hyvään keskittymällä ja onnistumisia tutkimalla lisäämme hyvää. Löydämme myös vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää ja toimia.

Ohjaan tällä hetkellä yksilö,- ryhmä-, että yhteisötyönohjausta,joten jos kiinnostuit ota yhteyttä niin kerron lisää.

terveisin Tanja